اتوماسیون تهویه پارکینگ

طراحی مکانیکی

طبق ضوابط سازمان آتش نشانی ساختما نهایی که تعداد زیر زمین آنها سه طبقه و بیشتر است یا مساحت هر طبقه بیشتر از ۵۰۰ متر مربع میباشد باید مجهز به تهویه پارکینگ باشند .

در این شرکت طراحان مکانیک سیالات با توجه به ضوابط ملاک عمل سامانه تهویه ، تخلیه و کنترل دود سازمان آتش نشانی بر اساس استاندارد BS-7346-7:2006 و NFPA 92:2012 و   NPFA92A:2009اقدام به طراحی مکانیکال از قبیل شرایط تعویض هوا بر اساس میزان غلظت گاز CO ، اقدامات زون بندی ، تأمین هوای جبرانی محاسبات سایز ینگ کانال ها و دمپرهای موتوری و انتخاب تجهیزات بر اساس کلاس F 300  و F400  می نماید.

 

طراحی الکتریکی

–  سایزینگ کابل های ارتباطی بین تجهیزات الکتریکال تهویه پارکینگ و تابلوی اصلی تهویه پارکینگ

–  نقشه های مدارات قدرت و فرمان تابلوی اصلی تهویه پارکینگ

–  نقشه های مدارات کنترل و اتوماسیون تهویه پارکینگ

– ساخت و راه اندازی تابلوی برق اصلی تهویه پارکینگ بر اساس اتوماسیون PLC ، (استفاده از plc های زیمنس سری S7-300 و S7-1200 بهمراه مانیتورینگ wincc)

–  نوع تابلوها سیواکن زمین و طرح ریتال می باشند و تجهیزات الکتریکال از قبیل کنتاکتورها و   motor protection ها از نوع اروپای غربی می باشند .

–  راه اندازی و آموزش : شرکت اتوماسیون نقره ایی پس از ساخت تابلو برق و انجام تست های مختلف الکتریکال  operational  در تابلوسازی پس از نصب تجهیزات مکانیکال از قبیل Damper و Supply fans –Extraction fans – Jet fans –راه اندازی سیستم های فوق را انجام داده و در حین راه اندازی اپراتورهای کارفرما را آموزش داده و در آخر نقشه ها را ازبیلت کرده و تحویل نهایی انجام می گردد .

این شرکت توسط کارشناسان مجرب خود بازدیدهای دوره ای را از پروژه های انجام شده خواهد داشت که در این بازدیدهای دوره ای کیفیت عملکرد تجهیزات تست و به سمع و نظر کارفرما بصورت مکتوب      می رسد و در صورت وجود اشکالات اقدام به رفع بدون چون و چرای مشکلات بعمل می آید .