پروژه‌های BMS

تیر ۵, ۱۳۹۸

اتوماسیون تهویه و روشنایی پارکینگ مجتمع اداری و تجاری آسا ۱۰

این پروژه شامل ۵ طبقه منفی، به متراژ هر طبقه پارکینگ۲۰۰۰ متر مربع پنج دستگاه جت فن F300 دو دستگاه F400-Extraction fan دو دستگاه supply fan […]
تیر ۵, ۱۳۹۸

اتوماسیون تهویه و روشنایی پارکینگ مجتمع اداری و تجاری آسا ۱۱

این پروژه شامل ۶ طبقه منفی، به متراژ هر طبقه پارکینگ ۱۲۰۰ متر مربع شش دستگاه جت فن F300 دو دستگاه F400-Extraction fan دو دستگاه supply […]
تیر ۹, ۱۳۹۸

تکمیل BMS بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تکمیل و رفع ایراد سیستم BMS در روشنایی پارکینگ ها و اصلاح زون بندی هواسازها و نصب موتور دمپر بر روی آنها و اصلاح برنامه کنترلی […]