اتوماسیون صنعتی

اتوماسیون صنعتی 1 300x300 - اتوماسیون صنعتی

۱- سیستم کنترل

طراحی و اجرای پروژه های اتوماسیون صنعتی با تجهیزات کنترلی Siemens  انجام می شود .

پروژه های اتوماسیون صنعتی شامل طراحی سیستم کنترل و مانیتورینگ ماشین آلات با  PLC S7-1200 SIEMENS و طراحی سیستم کنترل بویلرهای واتر تیوب با PLC S7-300 SIEMENS، طراحی و اجرای خطوط تولید کارخانه های خوارک دام با PLC S7-400 SIEMENS  انجام می گردد.

مانیتورنگ ماشین الات با مانیتورهای Touch Screen SIEMNS  و مانیتورینگ پروسه های صنعتی بانرم افزار مانیتورینگ WinCC SIEMENS  انجام می گردد .

۲- تجهیزات ابزار دقیق

برای طراحی و تامین تجهیزات ا بزار دقیق ماشین آلات از  برند   WIKA و برای پروسه های صنعتی از سازنده Endress +Huser  و یا زیمنس استفاده می گردد .

این تجهیزات شامل ترا نسمیتر فشار و دما و ترانسمیتر فلو و سطح می باشد .

پروژه اتوماسیون صنعتی 300x188 - اتوماسیون صنعتی