اجرای سیستم فشار ضعیف و اعلام حریق در پروژه ایران مال

ایران مال بزرگترین پروژه تجاری در خاور میانه  می باشد که در غرب تهران اجرا شده است. گروه خانه هوشمند چکاد مسئولیت اجرای سیستم فشار ضعیف و اعلام حریق در بخشی از  این پروژه بزرگ را بعهده داشته است.

مشخصات پروژه:

لوله گزاری فلزی     ۱۰۰ هزار متر

سینی کاری            ۱۵۰۰۰ متر

کابل کشی         ۲۸۰ هزار متر

نصب تابلو             ۵۰ سلول

نصب تجهیزات(دتکتورها ، کلیدها ، سنسورها ،غیره)

نصب و راه اندازی پنل های مرکزی اعلام حریق و اتصال به سیستم BMS