تکمیل BMS بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تکمیل و رفع ایراد سیستم BMS در روشنایی پارکینگ ها و اصلاح زون بندی هواسازها و نصب موتور دمپر بر روی آنها و اصلاح برنامه کنترلی توسط تیم خانه هوشمند چکاد صورت پذیرفت.

این سیستم بوسیله تجهیزات زیمنس آلمان بسته شده است که با توجه به نیاز بهره بردار اصلاحات فوق انجام شد.

تجهیزات مصرفی :

تابلو اینورتری زیمنس  :  ۴ سلول  ( جهت کنترل سرعت فن هواسازها بصورت اتوماتیک)

موتور دمپر برای هواسازها :  ۱۲ دستگاه

تابلو کنترلی BMS روشنایی: ۳ تابلو

تکمیل پروژه BMS بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - تکمیل BMS بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران