پروژه BMS ، مانیتورینگ تجمیع شده در مراکز سوئیچینگ ایرانسل

Cold box  های سویئچینگ در ایرانسل دارای فرمانهای محلی و آلارمهای متعدد می باشند و با توجه به حساسیت بالایی که از نظر نگهداری و تعمیرات و امنیت و دسترسی به رکها وجود دارد ، توسط گروه خانه هوشمند چکاد سیستم اتوماسیون کامل جمع آوری و مانیتورینگ سیگنالهای سیستم تهویه مطبوع ، اعلام حریق، سیستم ورود و خروج (مجوز ) به مراکز سوئیچینگ و صدور مجوز ورود به رکهای مجاز مربوطه، و غیره بوسیله کنترلهای GFR  صورت پذیرفت.

پروژه BMS ، مانیتورینگ تجمیع شده در مراکز سوئیچینگ ایرانسل - پروژه BMS ، مانیتورینگ تجمیع شده در مراکز سوئیچینگ ایرانسل

این پروژه در ۱۰ دیتا سنتر در استانهای مختلف با مشخصات زیر صورت پذیرفت.

تعداد ایرکاندیشن   :         ۷۰ دستگاه

تعداد cold box ها :     ۵۸ اتاق

تعداد تابلوهای کنترلی BMS:     ۶۵ سلول

تعداد نقاط کنترلی در هر cold box: حدود ۵۰۰ point

پروتکل ارتباطی:        Modbus و BACnet

سیستم BMS:GFR آلمانی

سیستم مانیتورینگ:     اشنایدر